top

PSONI Jaworzno

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawno¶ci± Intelektualn± Koło w Jaworznie.

KRS 0000042002- Tel: 32 616 35 89 - Mail: psonijaworzno@gmail.com

1 procent

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2011

2012-01-17 21:34

"Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2011"

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej organizowanej przez ¦rodowiskowy Dom Samopomocy w
Jaworznie w roku 2011

Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo¶ledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie informuje, że w roku 2011 przeprowadzone zostały 2 zbiórki publiczne. Sprzedaż przedmiotów odbywała się w Holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie oraz na terenie ¦rodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szczakowskiej 45 w Jaworznie . W dniach od 19.04.2011 do 21.04.2011r. w godzinach od 1100 do 1800 i 22.04.201r.1 w godz. od 1100 do 1400 zbiórka przeprowadzona została przez pracownika ¦rodowiskowego Domu Samopomocy P. Dorotę Hezner. W tym etapie zebrano 596 zł słownie: pięćset dziewięćdziesi±t sze¶ć złotych). W dniach 08.12.2011 oraz 09.12.2011r. w godz. od 1000 do 1800 zbiórkę przeprowadziły: P. Dorota Hezner oraz P. Katarzyna Lekstan. Podczas grudniowej zbiórki zebrano 581,60zł (słownie pięćset osiemdziesi±t jeden złotych 60/100). Obie zbiórki publiczne polegały na sprzedaży przedmiotów wykonanych przez uczestników ¦rodowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie. Dochód z przeprowadzonych zbiórek zostanie przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej, w terminie od 01.04.2011 do 31.12.2011r. zebrano ł±cznie 1177,60 zł.
Fotorelacja z obchodów 10-lecia ¦DS

2011-10-6 22:00Uroczyste obchody 10-lecia.

2011-09-1 07:00

"ZAPROSZENIE na uroczyste obchody 10-lecia ¦DS"
 POSAD¬ SWOJE DRZEWKO

2011-08-7 21:34

"POSAD¬ SWOJE DRZEWKO"
19 maja 2011 roku ¦rodowiskowy Dom Samopomocy kolejny raz wzi±ł udział w akcji "PosadĽ swoje drzewko", dofinansowanej ze ¶rodków Fundacji Ekologicznej Silesia". W ramach projektu otrzymali¶my 98 sadzonek, dzięki czemu poprawili¶my estetykę ogrodu w ¦DS.

 Nabór uczestników

2011-07-18 18:03


Kliknij w zdjęcie by powiększyć- 1 2 3 4 5 -Regulamin - Kontakt - Webmaster
© www.psouujaworzno.org.pl Valid: XHTML & CSS

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

bottom